Kısaltmalar ve jargon

Salonlara girdiğinizde gözünüze ilk çarpan şey wod (günlük antrenaman programı) yazıldığı tahtadır. Coach tahtaya çeşitli kısaltmalar ile hareketleri yazmaktadır. Bu kısaltmaların jargonunu öğrenmeniz antrenmanları daha rahat anlamanızı sağlayacaktır.

WOD: Workout of the day – O günün antrenman programı
BOX: Salonlara verilen isim.
BW: Body Weight – Vücut ağırlığı
Tabata: 8 Roundan oluşan ve 10 saniye dinlenerek 20 saniye içindeki maksimum tekrarın hedeflendiği antrenman türü.
Chipper : Birden fazla hareketin başlaması ile devam eden ve son hareketin tamamlandıktan sonra hiç ara verilmeden başa dönerek devam eden antreman.
AMRAP: As Many Reps or Rounds as Possible – Belirlenen süre içerisinde yapılması beklenen max. tekrar sayısı.
EMOM: Every Minute on the Minute – 1 Dakika içerisinde yapılan antrenman.
METCON: Metabolic Condition – Metabolik kondisyon antrenmanı.
AFAP: As Fast As Possible – Hedef en kısa sürede antrenmanı tamamlamak.
Unbroken : Hareketi sonlandırmadan tek seferde mümkün olan en yüksek sayıyı elde etmeye çalışmak.
C2B (Chest To Bar): Pull-up yaparken göğsün bar hizasına gelene kadar çekilmesi.
1RM: Reputaion max – Tek seferde kaldırılabilen maksimimum ağırlık.
C2: Concept II rowing machine – Kürek çekme makinesi.
C&J (Clean and Jerk): Silkme hareketidir.
BS: Back squat
CLN: Clean
KTE: Knees to elbows – Dizleri dirseğe çekme
TTB: Toes to bar – Barfiks demirinde ayakların bar’a deydirilmesi.
DL: Deadlift
DE: Dynamic Effort – %70, %80 efor FS: Front squat
GHD: Glute ham developer – Bedenin arka tarafına yönelik, hip & back extensions ve situps hareketlerini içerir
DU: Double under – İp atlarken tek zıplamada çift döndürme tekniği
HSPU: Handstand push up – Amuda kalkarak şınav çekme
HSQ: Hang squat (clean veya snatch)
KB: Kettlebell – Bir çeşit ağırlık
MP: Military press
MU: Muscle ups
ME: Maximum Effort – Maksimum efor
OHS: Overhead squat
On 45 seconds: Belirli bir mesafeyi 45 saniyede almak
PC: Power clean
Pd: Pood, kettlebell için kullanılan bir ağırlık terimi. 1 pood 16.38 kg. a denk gelmektedir
PR: Personal record – Kişisel rekor
PB: Personel best – Kişisel derece
PP: Push press
PSN: Power snatch
PU: Pull-ups
Rep: Repetition – Tekrar
ROM: Range Of Motion – Hareket açısı
TT: Time trial – Zamana karşı kişisel derece belirlerken uygulanır
TNG: Touch And Go – Bar yerle temas ettiği anda beklemeden harekete devam etme
RM: Repetation maximum – Maksimum tekrar
SDHP: Sumo deadlift high pull
SN: Snatch
SQ: Squat
TGU: Turkish get-up


Related Posts